Protokół  z obrad Kolegium w sprawie autoryzacji podjętych uchwał przez Walne Zgromadzeniepdf