Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawia założenia do planu na 2011rok  pdf