Uprzejmie informujemy, że w celu ułatwienia płatności za mieszkanie, wpłaty z tytułu termomodernizacji zostały włączone do składników opłat za zajmowany lokal na ostatniej pozycji.W związku z powyższym od 1 lutego 2011 r. nie ma potrzeby dokonywania odrębnych wpłat z tytułu termomodernizacji, co uprości procedurę wpłat i ograniczy koszty opłat bankowych.