W dniach  od 24.01.2011 r. do 28.02.2011 r. została przeprowadzona lustracja pełna Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu za okres od 1.07.2007 r. do 31.12.2010 r.

Zarząd Spółdzielni przedstawia sprawozdanie dla Rady Nadzorczej, protokół ze sprawdzenia sporządzonego sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz pismo polustracyjne Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy.

pdf  pdf  pdf