Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu informuje, że zgodnie z Regulaminem w sprawie ustalania i rozliczania przychodów i kosztów gospodarki zasobami  oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej dokonał rozliczenia gazu. W załączniku podajemy rozliczenie gazu na poszczególnych budynkach.

1. Wyciąg z regulaminu pdf 

2. Wykaz budynków rozliczonych pdf