Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  w Świeciu informuje o obowiązujących w 2012 roku składnikach opłat za utrzymanie lokalu mieszkalnego pdf