Zarząd Spółldzielni Mieszkaniowej przedstawia założenia planu na 2013 rok

 

pdf3   założenia planu na rok 2013