Założenia do projektu Planu Gospodarczo-Finansowego opracowane na podstawie Uchwały Zarządu Spółdzielni nr 19/08 z dn. 9.10.2008 r. w sprawie procedury uchwalania planów gospodarczo–finansowych i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi planów, podjętą w trybie art. 66 ust. 1 pkt. 8 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu.

 

Założenia do projektu Planu Gospodarczo-Finansowego   Założenia do projektu Planu Gospodarczo-Finansowego