Veolia informuje, że w związku z prowadzonymi pracami w budynku przy ul. Paderewskiego 6b nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody w dniu 24.02.2017 do godziny 17.