baner

Aktualności

Zarząd Spółldzielni Mieszkaniowej przedstawia założenia planu na 2013 rok

W związku z prowadzonymi przeglądami budynków,

władze Spółdzielni pragną podziękować tym mieszkańcom,

którzy mają świadomość wspólnej odpowiedzialności za właściwe użytkowanie mieszkań

i udostępniają swoje lokale w celu przeprowadzenia kontroli technicznych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  w Świeciu informuje o obowiązujących w 2012 roku składnikach opłat za utrzymanie lokalu mieszkalnego pdf
Informacja Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Swieciu z realizacji wniosku Walnego Zgromadzenia odbytego w 2011roku wraz z wyjaśnieniem Zarządu Spółdzielnipdf

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu informuje, że zgodnie z Regulaminem w sprawie ustalania i rozliczania przychodów i kosztów gospodarki zasobami  oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej dokonał rozliczenia gazu. W załączniku podajemy rozliczenie gazu na poszczególnych budynkach.

1. Wyciąg z regulaminu pdf 

2. Wykaz budynków rozliczonych pdf

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawia założenia do planów na 2012 rok pdf

W dniach  od 24.01.2011 r. do 28.02.2011 r. została przeprowadzona lustracja pełna Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu za okres od 1.07.2007 r. do 31.12.2010 r.

Zarząd Spółdzielni przedstawia sprawozdanie dla Rady Nadzorczej, protokół ze sprawdzenia sporządzonego sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz pismo polustracyjne Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy.

pdf  pdf  pdf

Uprzejmie informujemy, że w celu ułatwienia płatności za mieszkanie, wpłaty z tytułu termomodernizacji zostały włączone do składników opłat za zajmowany lokal na ostatniej pozycji.W związku z powyższym od 1 lutego 2011 r. nie ma potrzeby dokonywania odrębnych wpłat z tytułu termomodernizacji, co uprości procedurę wpłat i ograniczy koszty opłat bankowych.

1. Uchwała  nr 31/2010pdf

2. Plany gospodarczo-finansowe na 2011 rokpdf

W poniższym pliku znajdą Państwo informacje dotyczące rozliczenia zużycia wody pdf 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawia założenia do planu na 2011rok  pdf