Przetargi aktualne

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. B. Prusa 1, 86-100 Świecie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej

własności lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu

  przy Al. Jana Pawła II 2.

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

B. Prusa 1, 86-100 Świecie

zaprasza do udziału w ustnych rokowaniach

na wynajem garażu nr 26  przy ul. Żwirki i Wigury 6 w Świeciu

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Bolesława Prusa 1, 86-100 Świecie

informuje, że zaprasza na rokowania ustne na wynajem

 lokalu użytkowego  przy ul. Ks.Kard.S.Wyszyńskiego 15 o pow. 301,20 m2

 

Kontakt z  działem  GZM tel. 52  33 11 909  w dni powszednie w godz. 800-1500.