SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Bolesława Prusa 1, 86-100 Świecie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż mieszkania przy
Al. Jana Pawła II 7/36 w Świeciu.

 


1/ Przetarg dotyczy mieszkania o pow. 48,40 m 2 cena wywoławcza 120 244,00 zł brutto.
2/ Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 12 024,00 zł     
3/ Przetarg odbędzie się  27.08.2010 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy        
ul. B. Prusa 1 w Świeciu.
4/ Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu
PKO BP SA nr 44 1020 5040 0000 6702 0023 1829  do dnia 26.08.2010 r. do godz. 13.00
5/ Więcej informacji o warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej
oraz pod nr tel. 52 33 11 909.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.