Wspólnoty mieszkaniowe

 

Spółdzielnia jest zarządcą i administratorem nieruchomości z ponad 100 letnim doświadczeniem. Zarządzamy 82 budynkami mieszkalnymi w tym 5 budynków to Wspólnoty Mieszkaniowe. Swoim klientom oferuje kompleksowe usługi z zakresu zarządzania i administrowania, obsługi najmu lokali, doradztwa, obsługi technicznej i księgowej .

W naszej pracy stosujemy nowoczesne rozwiązania informatyczne począwszy od systemu finansowo - księgowego aż do systemu do zarządzania zadaniami i awariami gwarantującymi naszym klientom sprawną i fachową obsługę.


W ramach stałej umowy o zarządzanie Spółdzielnia zapewnia całodobową obsługę administracyjną,  obsługę księgową – prowadzenie dokumentacji finansowej i technicznej, obsługę prawną, organizację prac konserwacyjnych, nadzór nad pracami remontowymi, nadzór inwestycyjny.

 

Podejmowane działania Zarządu Spółdzielni zmierzają w kierunku ciągłego podnoszenia jakości obsługi mieszkańców oraz  spełniania ich oczekiwań. Jesteśmy instytucją przygotowaną profesjonalnie aby podejmować wszelkie zlecone nam zadania wychodzące poza zakres zwykłego zarządu, zapewniając kompleksowa obsługę naszym klientom.Dzięki sprawnie działającym systemom informatycznym oraz profesjonalnym pracownikom Wasze pieniądze są z nami bezpieczne.

 

 

POGOTOWIE DŹWIGOWE

 

w razie awarii windy prosimy dzwonić:

 

tel. 508 298 173

 

tel. 509 247 805

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Paderewskiego 8G w Świeciu w oparciu o art. 21 ust.1 oraz art.30 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z 2001 r.) zwołuje na dzień 18 marca 2015 r. o godz. 17:00 (środa) zebranie członków Wspólnoty Mieszkaniowej, które odbędzie się w suszarni budynku przy ul. Paderewskiego 8G

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krasickiego 5 w Świeciu w oparciu o art. 21 ust.1 oraz art.30 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z 2001 r.) zwołuje na dzień 17 marca 2015 r. o godz. 18:00 (wtorek) zebranie członków Wspólnoty Mieszkaniowej, które odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. B. Prusa 1.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 7 w Świeciu w oparciu o art. 21 ust.1 oraz art.30 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z 2001 r.) zwołuje na dzień 17 marca 2015 r. o godz. 16:00 (wtorek) zebranie członków Wspólnoty Mieszkaniowej, które odbędzie się w suszarni budynku przy ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 7.

W marcu 2014 r. odbyły się zebrania sprawozdawcze Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Spółdzielnię. Właściciele  przyjęli sprawozdania z działalności Zarządu za 2013 r., udzielono absolutorium Zarządowi oraz przyjęto plan gospodarczo- finansowy na 2014 r. Zgromadzeni wyrazili chęć wymiany podzielników kosztów centralnego ogrzewania oraz ustalono najważniejsze potrzeby do zrealizowania w roku 2014.

 

zebranie

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wyszyńskiego 7 w Świeciu w oparciu o art. 21 ust.1 oraz art.30 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z 2001 r.) zwołuje na dzień 18 marca 2014 r. o godz.  16.00 (wtorek) zebranie członków Wspólnoty Mieszkaniowej, które odbędzie się  w suszarni budynku przy ul. Wyszyńskiego 7.