baner

PROGRAM TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIECIU.

I. Założenia ogólne.
Kolejność bloków do termomodernizacji przyjęto według: 50% -  wskaźnik zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło oraz 50% - wiek budynku.
Wskaźnik zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło dla poszczególnych budynków wyliczono na podstawie uproszczonych audytów energetycznych.
W zakres planowanych termomodernizacji wchodzą następujące elementy:
1)ściany podłużne
2)ściany szczytowe
3)stropodach
4)okna na klatkach
5)drzwi zewnętrzne
6)modernizacja instalacji co

Program zakłada finansowanie z czterech źródeł:
1)środki własne Spółdzielni – fundusz remontowy
2)kredyt z premią termomodernizacyjną
3)środki z Unii Europejskiej – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego
4)środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

II.Warianty realizacji.
Program opracowano w trzech wariantach:
1)Wariant „bez Unii Europejskiej” – główny ciężar finansowania opiera się na kredytach z premią termomodernizacyjną. Zakłada się
przeprowadzenie termomodernizacji 65 budynków w latach 2007 – 2012. Źródła finansowania tego wariantu przyjmując zaokrąglenia przedstawiają
się w sposób następujący:
- Udział własny – 6,28 mln zł ( w tym dotacja z Gminy Świecie 1,25 mln zł)
- Kredyt z premią termomodernizacyjną – 12,38 mln zł
- Koszt ogółem – 18,66 mln zł
2)Wariant „z Unią Europejską – maksymalny poziom dofinansowania” – poziom dofinansowania ze środków UE zaplanowano na 50% całkowitych
kosztów inwestycji. Przy takim założeniu możliwa jest realizacja całego programu w okresie 2-3 lat, tzn byłoby to możliwe z punktu widzenia finansowania w okresie 2 lat, jednakże z uwagi na bardzo szeroki zakres istnieje ryzyko wykonalności technicznej przewidywanych termomodernizacji. Wariant ten wymaga również rozważenia z punktu widzenia wielkości środków o jakie zamierza się aplikować do Regionalnego Programu Operacyjnego – przeszło 7 mln zł, przy czym na rok przewidziano dla całego Województwa na tego typu programy kwotę ok. 75 mln zł.
Być może w celu zwiększenia szans na uzyskanie dofinansowania będzie należało zmniejszyć oczekiwany poziom dofinansowania ( stąd wariant

III). Źródła finansowania tego wariantu przyjmując zaokrąglenia przedstawiają się w sposób następujący:
- Udział własny – 3,23 mln zł ( w tym dotacja z Gminy Świecie – 0,5 mln zł)
- Środki z UE – 7,18 mln zł
- Kredyt z premią termomodernizacyjną – 8,25 mln zł
- Koszt ogółem – 18,66 mln zł
3)Wariant „ z Unią Europejską – mniejszy poziom dofinansowania” – realizacja tego wariantu podobnie jak II przewidziana jest na 2-3 lata, przy czym w tym wariancie zmniejszono poziom dofinansowania ze środków UE, a zwiększono poziom dofinansowania z kredytu z premią termomodernizacyjną. Takie rozwiązanie powoduje, iż bardziej obciążeni będą mieszkańcy, aczkolwiek zwiększa się prawdopodobieństwo uzyskania dotacji bezzwrotnej ze środków europejskich. Źródła finansowania tego wariantu przyjmując zaokrąglenia przedstawiają się w sposób
następujący:
- Udział własny – 3,23 mln zł ( w tym dotacja z Gminy Świecie – 0,5 mln zł)
- Środki z UE – 3,3 mln zł
- Kredyt z premią termomodernizacyjną – 12,13 mln zł
- Koszt ogółem – 18,66 mln zł
We wszystkich trzech wariantach pierwszy etap przypadający na rok 2007 zakłada się zrealizować przy wykorzystaniu jedynie kredytu z premią termomodernizacyjną, albowiem środki z Unii Europejskiej są w bieżącym roku jeszcze niedostępne.

III.Sposób zwrotu środków.
Środki z Unii Europejskiej stanowią źródło bezzwrotne, podobnie jak dotacja celowa z Gminy Świecie. Kolejnym źródłem finansowania umarzalnym jest premia termomodernizacyjna wynosząca 25% kredytu. Dlatego też w zależności od realizowanego wariantu do zwrotu pozostanie 75% kredytu wraz z odsetkami. Zakłada się, iż w celu spłaty kredytu zostanie utworzony specjalny fundusz termomodernizacyjny, którego źródłem finansowania będą powstałe oszczędności w kosztach energii cieplnej. Przyjmuje się, iż kredyty będą rozliczane na blok, a kryterium ustalenia raty stanowić będzie powierzchnia w metrach w stosunku do ogólnej powierzchni użytkowej. Dla zabezpieczenia się przed osobami, które zalegać będą z opłatami zakłada się utworzenie specjalnego funduszu rezerwowego w wysokości ok. 100 tys zł/rok – źródłem sfinansowania tego funduszu będą podwyższone dochody z najmu lokali użytkowych. Zasada działania tego fundusz będzie taka, iż w przypadku jeżeli jakaś osoba nie spłaci raty kredytowej, to rata ta zostanie pokryta z tego funduszu. Niezależnie od tego Spółdzielnia przeprowadzać będzie windykacje należności od osób zalegających, a uzyskane środki zwiększą fundusz rezerwowy. Po spłacie całości kredytu środki z funduszu rezerwowego zostaną rozwiązane poprzez zwiększenie funduszu remontowego.

IV.Budynki SM Świecie wytypowane do termomodernizacji w 2007 roku

1. Osie    ul. Nowy Świat 7
2. Świecie ul. Hallera 3a
3. Gródek ul. Wrzosowa 4a,b
4. Świecie ul. Sądowa 8b
5. Świecie ul. Sądowa 8a
6. Gródek ul. Słoneczna 1a, b
7. Gródek ul. Wrzosowa 1a, b
8. Gródek ul. Wrzosowa 2a, b
9. Świecie ul. Krasickiego 1a
10. Świecie ul. Gałczyńskiego 3
11. Świecie ul. Słowackiego 2a
12. Świecie ul. B. Prusa 5
13. Świecie ul. B. Prusa 3
14. Świecie Al. J. Pawła II 10
15. Świecie Al. J. Pawła II 12
16. Świecie Al. J. Pawła II 14
17. Świecie Al. J. Pawła II 4
18. Świecie ul. Krausego 5
19. Świecie ul. Krausego 3
20. Świecie Al. J. Pawła II 2a

RADA NADZORCZA I ZARZĄD
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W SWIECIU
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.