baner

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA

ul.Bolesława Prusa 1,86-100 Świecie

ogłasza przetarg nieograniczony ustny na pomieszczenia strychowe

do adaptacji na lokale mieszkalne w budynku przy ul.I. Krasickiego 3 w Świeciu.

1.Przetarg dotyczy pomieszczeń strychowych do adaptacji przez oferenta,który wygra przetarg,na pomieszczenia strychowe do adaptacji na lokale mieszkalne o pow. 47,10 m2 i 34,20 m2.

2.Spółdzielnia Mieszkaniowa jest w posiadaniu pełnej dokumentacji technicznej na adaptację w/w powierzchni strychowych  oraz pozwolenia na budowę

3. Z oferentem, który wygra przetarg Spółdzielnia zawrze umowę przedwstępną; umowa zasadnicza  ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu - zostanie zawarta po uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego.

4.Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
- 4.350,00zł (cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt zł 00/100 ) na pow.47,10m2
- 3.500,00zł (trzy tysiące pięćset zł 00/100) na pow.34,20m2

5.Wadium należy wpłacać na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu w PKO BP nr 44 1020 5040 0000 6702 0023 1829 do dnia 12.09.2011r.do godz.10,00.

6.Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2011r.o godz.10,30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul.B.Prusa 1w Świeciu.

7.Więcej informacji o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej lub pod nr tel. 052 33 11909.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.