baner

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul.Bolesława Prusa 1,86-100 Świecie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem atrakcyjnego lokalu użytkowego w pawilonie handlowym przy ul.Ks.Kard.St. Wyszyńskiego 15 w Świeciu.

 

1/Przetarg dotyczy wynajmu lokalu od dnia 15 października 2012 r.o pow.653,00 m2 w tym powierzchnia piwnic 109,60 m2. Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 10,00 zł/m2 netto za powierzchnię użytkową lokalu i 5,00 zł/m2 netto za powierzchnię użytkową piwnic miesięcznie.W cenie najmu nie uwzględniono kosztów energii elektrycznej,cieplnej i wody.
2/Przetarg odbędzie się w dniu 04.10.2012 r.o godz.9,30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu.
3/Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 17 946,00 złotych (słownie zł:siedemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć 00/100),które będzie stanowić kaucję dla wygrywającego przetarg. Wadium należy wpłacić na konto:PKO BP 44 1020 5040 0000 6702 0023 1829 do dnia 04.10.2012 r do godz.9,00.
4/Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacje można uzyskać pod nr tel. 52 3311909. Osoba do kontaktu p. Dorota Glazer.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.