baner

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. Bolesława Prusa 1, 86-100 Świecie

zaprasza do udziału w  ustnym przetargu nieograniczonym dotyczącym najmu lokali użytkowych w pawilonie

handlowo-usługowym przy ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 15,  ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 10A
oraz garażu przy ul. Żwirki i Wigury 6 w Świeciu.

 

 

 1. Przetarg dotyczy wynajmu:

- dwóch lokali użytkowych o pow. 255,00 m2 oraz o pow. 301,20 m2 znajdujących się na piętrze
w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Ks. Kard .S. Wyszyńskiego 15. Lokale posiadają indywidualne ogrzewanie gazowe.

- jednego lokali użytkowego o pow. 138,26 m2 znajdującego się na parterze w pawilonie  handlowo-usługowym przy ul. Ks. Kard .S. Wyszyńskiego 10A.

- garażu o pow. 15,40 m2 znajdującego się przy ul. Żwirki i Wigury 6.

Cena wywoławcza czynszu najmu dla lokali użytkowych wynosi 10,00 zł/m2 netto. W cenie najmu nie uwzględniono opłat niezależnych od Spółdzielni (energia elektryczna, ogrzewanie, woda ).

Cena wywoławcza czynszu najmu dla garażu wynosi 135,00 zł m-cznie netto.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości w wysokości:

- dla lokalu użytkowego o pow. 255,00 m2          -       3.200,00 zł

- dla lokalu użytkowego o pow. 301,20 m2          -       3.700,00 zł

- dla lokalu użytkowego o pow. 138,26 m2          -       1.700,00 zł

- dla garażu o pow. 15,40 m2                          -              500,00 zł

 Wadium zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej.

 1. Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu na rachunek bankowy PKO BP SA nr 44 1020 5040 0000 6702 0023 1829 do dnia poprzedzającego przetarg
  do dnia 6 grudnia 2021r. do godz. 1500.
 2. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu przy ul. B. Prusa 1
  w dniu 7 grudnia 2021 r. o godz. 930.

- dla lokalu użytkowego o pow. 255,00 m2          -     o godz. 930

- dla lokalu użytkowego o pow. 301,20 m2          -     o godz. 1000

- dla lokalu użytkowego o pow. 138,26 m2          -     o godz. 1030

- dla garażu o pow. 15,40 m2                                 o godz. 1100

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 2. W pawilonie przy ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 15 wymaga się prowadzenia działalności odmiennej od już istniejącej działalności w tym pawilonie ( zapis dotyczy prowadzenia siłowni
  i klubu fitness).
 3. Informacji o warunkach przetargu udziela dział GZM tel. 52 33 11 909 w dni powszednie
  w godz. 8-15.

Postępowanie o przetargu prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem wyłonienia nabywcy odrębnej własności lokalu oraz najemcy lokalu” – www.smswiecie.pl - zakładka ”Akty prawne -
akty prawne i regulaminy”.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.