baner

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. Bolesława Prusa 1, 86-100 Świecie

zaprasza do udziału w  ustnym przetargu nieograniczonym dotyczącym najmu lokali użytkowych w pawilonie handlowo-usługowym przy
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 15,  ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 10A  • Przetarg dotyczy wynajmu:

- dwóch lokali użytkowych o pow. 255,00 m2 oraz o pow. 301,20 m2 znajdujących się na piętrze w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Ks. Kard .S. Wyszyńskiego 15. Lokale posiadają indywidualne ogrzewanie gazowe.

- jednego lokali użytkowego o pow. 138,26 m2 znajdującego się na parterze w pawilonie  handlowo-usługowym przy ul. Ks. Kard .S. Wyszyńskiego 10A.

Cena wywoławcza czynszu najmu dla lokali użytkowych wynosi 10,00 zł/m2 netto. W cenie najmu nie uwzględniono opłat niezależnych od Spółdzielni (energia elektryczna, ogrzewanie, woda ).

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości w wysokości:

- dla lokalu użytkowego o pow. 255,00 m2          -           3.200,00 zł

- dla lokalu użytkowego o pow. 301,20 m2          -           3.700,00 zł

- dla lokalu użytkowego o pow. 138,26 m2          -           1.700,00 zł

Wadium zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej.

  • Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu na rachunek bankowy PKO BP SA nr 44 1020 5040 0000 6702 0023 1829 do dnia poprzedzającego przetarg do dnia 31 stycznia 2022r. do godz. 1500.
  • Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu przy ul. B. Prusa 1 w dniu 1 lutego 2022 r.

- dla lokalu użytkowego o pow. 255,00 m2          -           o godz. 930

- dla lokalu użytkowego o pow. 301,20 m2          -           o godz. 1000

- dla lokalu użytkowego o pow. 138,26 m2          -           o godz. 1030

 

  • W pawilonie przy ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 15 wymaga się prowadzenia działalności odmiennej od już istniejącej działalności w tym pawilonie ( zapis dotyczy prowadzenia siłowni
    i klubu fitness).
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
  • Informacji o warunkach przetargu udziela dział GZM tel. 52 33 11 909 w dni powszednie w godz. 8-15.

 

Postępowanie o przetargu prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem wyłonienia nabywcy odrębnej własności lokalu oraz najemcy lokalu” – www.smswiecie.pl - zakładka ”Akty prawne - akty prawne i regulaminy”.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.