baner

 licznik

 

Osoby w trudnej sytuacji materialnej, otrzymujące już dodatek mieszkaniowy, mogą starać się o pomoc na opłatę rachunku za prąd. Wysokość takiej dopłaty zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym.

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne prawo do dodatku energetycznego przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu. Odbiorca wrażliwy to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Odbiorca musi zamieszkiwać w miejscu odbioru energii elektrycznej.

 

Ile wynosi dodatek energetyczny?

 

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,09 zł/miesiąc;
  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,40 zł/miesiąc;
  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,48 zł/miesiąc.

Gdzie złożyć wniosek?

 

Aby można było otrzymać dodatek energetyczny, należy złożyć wniosek o jego przyznanie w Urzędzie Gminy, który rozpatrzy go w terminie miesiąca. Wraz z wnioskiem składa się:

  1. Kopię umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
  2. Kopię faktury z przedsiębiorstwa energetycznego (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego),
  3. Oświadczenie właściciela konta, na które mają być przesyłane środki z tytułu wypłaty dodatku energetycznego (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy osoby fizycznej innej niż wnioskodawca)

 

Podstawa prawna

 

  1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059),
  2. Ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r., poz. 984),
  3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm),
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267).

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.