baner

Użytkowanie lokmoney gold coins financealu wiąże się nierozłącznie z koniecznością ponoszenia opłat z tego tytułu. Co zrobić jednak, gdy zbliża się termin płatności, a nam brakuje funduszy na regulacje zobowiązań? Celem tego artykułu będzie udzielenie odpowiedzi na to pytanie oraz przybliżenie zasad windykacji należności.

 

 

Opłaty za używanie lokali są płatne do 15-tego dnia każdego miesiąca z góry. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie naliczane są za każdy dzień zwłoki odsetki ustawowe. Przy zadłużeniach drobnych wysyłane są do dłużników monity do zapłaty. W przypadku zadłużenia przekraczającego 3 miesięczny wymiar opłat dłużnik otrzymuje wezwanie do zapłaty. Jeżeli dalej nie następuje uregulowanie zobowiązania, to sprawę oddaje się do sądu, a następnie do komornika, albo firmy zajmującej się windykacją należności.

 

Należy pamiętać, że każdy krok podjęty przez Spółdzielnię w celu ściągnięcia należności wiąże się z kosztami, którymi obarczony zostaje zawsze dłużnik. Niezwykle ważne jest więc, aby w przypadku chwilowych problemów płatniczych udać się jak najszybciej do siedziby Spółdzielni w celu wyjaśnienia sytuacji oraz podpisania ugody. Realizacja warunków spłaty zawartych w ugodzie wstrzymuje bowiem działania windykacyjne Spółdzielni i w znaczący sposób obniża ich koszty.

 

Warte podkreślenia jest również to, że w naszej Spółdzielni istnieje możliwość założenia wirtualnego podglądu do konta. Ułatwia to w znaczącym stopniu bieżący monitoring wpłat i zaległości, co pozwala uniknąć niepotrzebnych odsetek będących skutkiem przelania niepełnej kwoty należności, lub też pominięcia wpłaty.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.