baner

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krasickiego 5 w Świeciu w oparciu o art. 21 ust.1 oraz art.30 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388 z późniejszymi zmianami) zwołuje na dzień 22 marca 2017 r. o godz. 1800 (środa) zebranie członków Wspólnoty Mieszkaniowej, które odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. B. Prusa 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2016.
 5. Ocena pracy Zarządu, dyskusja
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za rok 2016 oraz udzielenia absolutorium.
 7. Omówienie założeń do planu finansowo-gospodarczego na rok 2017 i podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku w kwocie 345,93 uzyskanego z lokaty bankowej na f. remontowy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej w kwocie: 975,24 zł na poczet przyszłych wydatków gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
 10. Wolne głosy i wnioski
 11. Zakończenie zebrania

Prosimy o przybycie na zebranie lub udzielenie pełnomocnictwa. Link do druku pełnomocnictwa w wersji pdf znajduje się poniżej.

 

Pełnomocnictwo 

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.