baner

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wł. Jagiełły 2 w Świeciu w oparciu o art. 21 ust.1 oraz art.30 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1892) zwołuje na dzień 14 marca 2018 r. o godz.  1800 (środa) zebranie członków Wspólnoty Mieszkaniowej, które odbędzie się  w Spółdzielczym Ośrodku Kultury SOK „Stokrotka” przy ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 15 w Świeciu.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2017.
  5. Ocena pracy Zarządu, dyskusja
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2017 rok i udzielenia absolutorium
  7. Omówienie założeń do planu finansowo-gospodarczego na rok 2018 i podjęcie uchwały
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej na poczet przyszłych wydatków gospodarki zasobami mieszkaniowymi
  9. Wolne głosy i wnioski
  10. Zakończenie zebrania

Prosimy o przybycie na zebranie lub udzielenie pełnomocnictwa. Link do druku pełnomocnictwa w wersji pdf znajduje się poniżej.

Serdecznie zapraszamy.

Pełnomocnictwo 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.