Informacja Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Swieciu z realizacji wniosku Walnego Zgromadzenia odbytego w 2011roku wraz z wyjaśnieniem Zarządu Spółdzielnipdf