Skład Rady Nadzorczej
Elżbieta Kraińska Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Marek Kozłowski Z-ca przewodniczącego RN
Barbara Caban Sekretarz RN
Jerzy Gratkowski Członek
Roman Józefczyk

Członek

Wiesław Krawczyk Członek

Dariusz Woźniak

Członek

 

Prezydium Rady Nadzorczej
Elżbieta Kraińska  
Marek Kozłowski  
Barbara Caban  

 

Skład Zarządu
Dariusz Zawadziński Prezes Zarządu 
Mariusz Sajdak Z-ca Prezesa

 

Komisja Rewizyjna

Dariusz Woźniak Przewodniczący 
Jerzy Gratkowski  
Wiesław Krawczyk  

 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Roman Józefczyk Przewodniczący 
Marek Kozłowski  
Barbara Caban