W związku z prowadzonymi przeglądami budynków,

władze Spółdzielni pragną podziękować tym mieszkańcom,

którzy mają świadomość wspólnej odpowiedzialności za właściwe użytkowanie mieszkań

i udostępniają swoje lokale w celu przeprowadzenia kontroli technicznych.