domofonySpółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że w swoich skrzynkach pocztowych znajdziecie Państwo informację dotyczącą wyrażenia zgody na umieszczenie nazwiska na domofonie.

 

 

 

Niedostarczenie oświadczenia w w/w terminie będziemy zmuszeni potraktować jako brak zgody na podanie nazwiska i usunąć je z listy domofonu.

 

Podstawa prawna: art. 23 Ustawy o ochronie danych osobowych

( Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

 

Założenia do projektu Planu Gospodarczo-Finansowego Oświadczenie o domofonach