Poniżej szczegłowa informacja o przerwie w dostawie ciepłej wody:

Informacja o przerwach w dostawie ciepła