Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu informuje, że począwszy od października 2014r. dyżury Członków Rady Nadzorczej, realizowane będą na indywidualne wnioski Członków Spółdzielni, po uprzednim uzgodnieniu terminu.


Wnioski mogą być składane w formie pisemnej, telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu.