Przetargi zakończone

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. B. Prusa 1, 86-100 Świecie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej

własności lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu

  przy Al. Jana Pawła II 2.

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

B. Prusa 1, 86-100 Świecie

zaprasza do udziału w ustnych rokowaniach

na wynajem garażu nr 26  przy ul. Żwirki i Wigury 6 w Świeciu

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Bolesława Prusa 1, 86-100 Świecie

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie remontu 4 klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Paderewskiego 6a w Świeciu.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

B. Prusa 1, 86-100 Świecie

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na „Budowę zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z hydrantami p.poż. na potrzeby budynków przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 15 w Świeciu.”

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. B. Prusa 1, 86-100 Świecie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony
na wynajem 2 garaży przy ul. Żwirki i Wigury 6 w Świeciu

 

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. B. Prusa 1, 86-100 Świecie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony
na wynajem 4 garaży przy ul. Żwirki i Wigury 6 w Świeciu