SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Bolesława Prusa 1, 86-100 Świecie
ogłasza przetarg nieograniczony ustny na wynajem pomieszczenia zaplecza warsztatowego przy ul. Żwirki i Wigury 6 w Świeciu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

1. Przetarg dotyczy rocznego wynajmu pomieszczenia warsztatowego przeznaczonego na działalność gospodarczą o pow. 46,6 m2 wraz z pomieszczeniem biurowym o pow. 13,3 m2  z możliwością przedłużenia wynajmu na dalszy okres.
2. Stawka wywoławcza czynszu wynosi 10,00zł /m2 pow. i nie obejmuje kosztów energii cieplnej oraz wody i kanalizacji.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 500,00 złotych słownie zł pięćset 00/100).
4. Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w
PKO BP 44 1020 5040 0000 6702 0023 1829 zgodnie z terminem przetargu do godz. 1000.
5. Przetarg odbędzie się 13 marca 2009 r. o godz. 1030 w siedzibie spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. B. Prusa 1 w Świeciu.
6. Więcej informacji o warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej oraz pod nr tel. 052 3312917. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.