Wspólnoty mieszkaniowe

 

Spółdzielnia jest zarządcą i administratorem nieruchomości z ponad 100 letnim doświadczeniem. Zarządzamy 86 budynkami mieszkalnymi w tym 9 budynków to Wspólnoty Mieszkaniowe. Swoim klientom oferuje kompleksowe usługi z zakresu zarządzania i administrowania, obsługi najmu lokali, doradztwa, obsługi technicznej i księgowej .

W naszej pracy stosujemy nowoczesne rozwiązania informatyczne począwszy od systemu finansowo - księgowego aż do systemu do zarządzania zadaniami i awariami gwarantującymi naszym klientom sprawną i fachową obsługę.


W ramach stałej umowy o zarządzanie Spółdzielnia zapewnia całodobową obsługę administracyjną,  obsługę księgową – prowadzenie dokumentacji finansowej i technicznej, obsługę prawną, organizację prac konserwacyjnych, nadzór nad pracami remontowymi, nadzór inwestycyjny.

 

Podejmowane działania Zarządu Spółdzielni zmierzają w kierunku ciągłego podnoszenia jakości obsługi mieszkańców oraz  spełniania ich oczekiwań. Jesteśmy instytucją przygotowaną profesjonalnie aby podejmować wszelkie zlecone nam zadania wychodzące poza zakres zwykłego zarządu, zapewniając kompleksowa obsługę naszym klientom.Dzięki sprawnie działającym systemom informatycznym oraz profesjonalnym pracownikom Wasze pieniądze są z nami bezpieczne.

 

 

POGOTOWIE DŹWIGOWE

 

w razie awarii windy prosimy dzwonić:

 

tel. 508 298 173

 

tel. 509 247 805

 

 

 

NUMERY KONT BANKOWYCH

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krasickiego 5

Rach. bieżący : 07 1020 5040 0000 6902 0140 3575

Rach. f. remontowego: 12 1020 5040 0000 6702 0140 3583

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 7

Rach. bieżący: 67 8168 0007 0002 2624 2000 0001

Rach. f. remontowego: 40 8168 0007 0002 2624 2000 0002

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Paderewskiego 8G

Rach. bieżący: 57 1020 5040 0000 6402 0158 9548

Rach. f. remontowego: 08 1020 5040 0000 6802 0158 9555

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Marszałka Piłsudskiego 25

Rach. bieżący: 44 1020 5040 0000 6302 0138 3512

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wł. Jagiełły 2

Rach. bieżący: 34 9484 1163 2700 0702 6948 0001

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 1

Rach. bieżący: 34 1020 5040 0000 6902 0107 2610

Rach. f. remontowego: 79 1020 5040 0000 6202 0107 2628

 

Wspólnota Mieszkaniowa Niewieścin 80

Rach. bieżący: 37 8170 0008 0004 5708 2000 0010

 

Wspólnota Mieszkaniowa Jana III Sobieskiego 4

Rachunek bieżący: 54 1020 5040 0000 6502 0156 7049

 

Wspólnota Mieszkaniowa Jana III Sobieskiego 6

Rachunek bieżący: 39 1020 5040 0000 6602 0172 6447

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krasickiego 5 w Świeciu w oparciu o art. 21 ust.1 oraz art.30 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015, poz. 1892) zwołuje na dzień 13 marca 2018 r. o godz. 1830 (wtorek) zebranie członków Wspólnoty Mieszkaniowej, które odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. B. Prusa 1.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wyszyńskiego 7 w Świeciu w oparciu o art. 21 ust.1 oraz art.30 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U.  2015 r. poz. 1892) zwołuje na dzień 15 marca 2018 r. o godz.  1700 (czwartek) zebranie członków Wspólnoty Mieszkaniowej, które odbędzie się  w suszarni budynku przy ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 7.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krasickiego 5 w Świeciu w oparciu o art. 21 ust.1 oraz art.30 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388 z późniejszymi zmianami) zwołuje na dzień 22 marca 2017 r. o godz. 1800 (środa) zebranie członków Wspólnoty Mieszkaniowej, które odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. B. Prusa 1.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wł. Jagiełły 2 w Świeciu w oparciu o art. 21 ust.1 oraz art.30 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1892) zwołuje na dzień 23 marca 2017 r. o godz. 1700 (czwartek) zebranie członków Wspólnoty Mieszkaniowej, które odbędzie się w Spółdzielczym Ośrodku Kultury SOK „Stokrotka” przy ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 15 w Świeciu.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Paderewskiego 8G w Świeciu w oparciu o art. 21 ust.1 oraz art.30 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1892) zwołuje na dzień 21 marca 2017 r. o godz. 1600 (wtorek) zebranie członków Wspólnoty Mieszkaniowej, które odbędzie się w suszarni budynku przy ul. Paderewskiego 8G.