Z życia spółdzielni

tlo1Niniejszy artykuł to pierwsza część przeglądu wydarzeń podczas całej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu.

wz zdj1Artykuł jest podsumowaniem wydarzeń, które miały miejsce podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu, które odbyło się w dniach od 24 do 26 czerwca 2014 roku.

20lecie-01

Artykuł ten jest kolejnym, który prezentuje dzieje naszej spółdzielni mieszkaniowej. Tym razem przeniesiemy się do 1919 roku.

 

slowackiego1h

Powoli zbliżamy się do zakończenia remontu kamienic przy ulicy Słowackiego w Świeciu. 

Są to jedne z najstarszych budynków, które swoją historią sięgają roku 1903.

 

Szanowni mieszkańcy! Z radością chcelibyśmy poinformować  o zbliżającej się rocznicy powstania naszej spółdzielni. W przyszłym roku będziemy obchodzić 110-lecie powstania Naszej Spółdzielni.

 

grafika 2