baner

Skład Rady Nadzorczej
Elżbieta Kraińska Przewodniczaca
Marek Kozłowski Z-ca Przewodniczącego
Barbara Caban Sekretarz
Barbara Detlaf Członek
Roman Józefczyk

Członek

Wiesław Krawczyk Członek

Maria Marchlewska

Członek

 

Prezydium Rady Nadzorczej
Elżbieta Kraińska Przewodnicząca
Marek Kozłowski Z-ca Przewodniczącego
Barbara Caban Sekretarz

 

Komisja Rewizyjna

Barbara Detlat Przewodnicząca
Wiesław Krawczyk Z-ca Przewodniczącego
Maria Marchlewska Sekretarz

 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Roman Józefczyk Przewodniczący
Marek Kozłowski Z-ca Przewodniczącego
Barbara Caban Sekretarz

 

Skład Zarządu
Dariusz Zawadziński Prezes Zarządu 
Mariusz Sajdak Z-ca Prezesa