baner

Wspólnoty mieszkaniowe

 

Spółdzielnia jest zarządcą i administratorem nieruchomości z ponad 100 letnim doświadczeniem. Zarządzamy 100 budynkami mieszkalnymi w tym 23 budynki to Wspólnoty Mieszkaniowe. Swoim klientom oferuje kompleksowe usługi z zakresu zarządzania i administrowania, obsługi najmu lokali, doradztwa, obsługi technicznej i księgowej .

W naszej pracy stosujemy nowoczesne rozwiązania informatyczne począwszy od systemu finansowo - księgowego aż do systemu do zarządzania zadaniami i awariami gwarantującymi naszym klientom sprawną i fachową obsługę.


W ramach stałej umowy o zarządzanie Spółdzielnia zapewnia całodobową obsługę administracyjną,  obsługę księgową – prowadzenie dokumentacji finansowej i technicznej, obsługę prawną, organizację prac konserwacyjnych, nadzór nad pracami remontowymi, nadzór inwestycyjny.

 

Podejmowane działania Zarządu Spółdzielni zmierzają w kierunku ciągłego podnoszenia jakości obsługi mieszkańców oraz  spełniania ich oczekiwań. Jesteśmy instytucją przygotowaną profesjonalnie aby podejmować wszelkie zlecone nam zadania wychodzące poza zakres zwykłego zarządu, zapewniając kompleksowa obsługę naszym klientom. Dzięki sprawnie działającym systemom informatycznym oraz profesjonalnym pracownikom Wasze pieniądze są z nami bezpieczne.

 

Formularze do pobrania:

 

Wniosek o otwarcie konta na serwerze Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Pełnomocnictwo

 

Przekazanie nadpłaty

 

Zgoda na udzielanie informacji telefonicznej

 

Oświadczenie o ilości zamieszkałych osób

 

Upoważnienie do odbioru zaświadczenia

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

POGOTOWIE DŹWIGOWE

 

w razie awarii windy prosimy dzwonić:

 

tel. 508 298 173

 

tel. 509 247 805

 

 

 

NUMERY KONT BANKOWYCH

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krasickiego 5

Rach. bieżący : 07 1020 5040 0000 6902 0140 3575

Rach. f. remontowego: 12 1020 5040 0000 6702 0140 3583

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 7

Rach. bieżący: 67 8168 0007 0002 2624 2000 0001

Rach. f. remontowego: 40 8168 0007 0002 2624 2000 0002

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Paderewskiego 8G

Rach. bieżący: 57 1020 5040 0000 6402 0158 9548

Rach. f. remontowego: 08 1020 5040 0000 6802 0158 9555

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Marszałka Piłsudskiego 25

Rach. bieżący: 44 1020 5040 0000 6302 0138 3512

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wł. Jagiełły 2

Rach. bieżący: 34 9484 1163 2700 0702 6948 0001

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 1

Rach. bieżący: 34 1020 5040 0000 6902 0107 2610

Rach. f. remontowego: 79 1020 5040 0000 6202 0107 2628

 

Wspólnota Mieszkaniowa Niewieścin 80

Rach. bieżący: 73160014621880097900000001

 

Wspólnota Mieszkaniowa Jana III Sobieskiego 4

Rachunek bieżący: 54 1020 5040 0000 6502 0156 7049

 

Wspólnota Mieszkaniowa Jana III Sobieskiego 6

Rachunek bieżący: 39 1020 5040 0000 6602 0172 6447

 

Współnota Mieszkaniowa ul. Sądowa 18/37

Rachunek bieżący: 88 1750 0012  0000 0000 3560 0914

 

Wspólnota Mieszkańców Paderewskiego 2B

Rachunek bieżący: 23 1020 5040  0000 6602 0114 3668

 

Wspólnota Mieszkaniowa Sartowice 10

Rachunek bieżący: 71 1020 5040  0000 6302 0107 2529

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sądowa 18/2

Rachunek bieżący: 78 1750 0012  0000 0000 3559 8669

 

Wspólnota Mieszkaniowa Piłsudskiego 23

Rachunek bieżący: 56 1020 5040  0000 6402 0129 1970

 

Wspólnota Mieszkańców Wojska Polskiego 77A

Rachunek bieżący: 48 1020 5040  0000 6602 0109 2584

 

Wspólnota Mieszkańców Wojska Polskiego 75

Rachunek bieżący: 64 1020 5040  0000 6702 0118 3912

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 126

Rachunek bieżący: 85 1020 5040  0000 6602 0113 9351

 

Wspólnota Mieszkaniowa Sądowa 18/36

Rachunek bieżący: 02 1020 5040  0000 6302 0116 6503

 

Wspólnota Mieszkańców Wojska Polskiego 69B

Rachunek bieżący: 33 1020 5040  0000 6602 0108 6743

 

Wspólnota Mieszkanców Gałczyńskiego 3C

Rachunek bieżący: 89 1020 5040  0000 6502 0133 5462

 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kazimierza Wielkiego 1

Rachunek bieżący: 43 1750 0009 0000 0000 3992 6946

 

Wspólnota Mieszkaniowa Polna 30 w Świeciu

Rachunek bieżący: 35 1020 5040 0000 6202 0120 9899

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa  ul. Kazimierza Wielkiego 3

Rachunek bieżący: 73 1600 1462 1822 0676 5000 0001

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa  ul. Wł. Jagiełły 4

Rachunek bieżący: 17 1600 1462 1863 8153 5000 0001

 

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa Łowin 48

Rachunek bieżący: 75 1600 1462 1882 6962 7000 0001

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wł. Łokietka 2

Rachunek bieżący: 17 1600 1462 1894 6154 1000 0001

 

 

W ramach projektu „Modernizacja źródła ciepła oraz instalacja ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją w oparciu o powietrzne pompy ciepła w budynkach mieszkalnych ul. Nowy Świat 7 i Nowy Świat 9 Osie” nr RPKP.03.01.00-04-0026/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 planowana jest budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 39,76 kW na budynkach mieszkalnych w Osiu Nowy Świat 7 i 9. Wnioskowana budowa instalacji fotowoltaicznych służyć będzie produkcji energii elektrycznej na potrzeby pracy instalacji pomp ciepła, które pracować będą na potrzeby c.o. i c.w.u budynków wielorodzinnych. Planowana jest również budowa dwóch instalacji pomp ciepła dla w/w budynków.

 

Celem niniejszego projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznych oraz budowa instalacji pomp ciepła. Przewidywana produkcja energii elektrycznej z instalacji PV wyniesie 75544 kWh/rok, a energii cieplnej 336380 kWh/rok. Celem działania 3.1 jest zwiększony udział energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w województwie. Spółdzielnia Mieszkaniowa poprzez realizację celu projektu przyczyni się do realizacji celu działania 3.1 poprzez zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii. Projekt będzie realizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 roku w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,76 kW Nowy Świat 7 Osie, budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,76 kW Nowy Świat 9 Osie, modernizacji źródła ciepła oraz ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją w oparciu o powietrzne pompy ciepła w budynku mieszkalnym ul. Nowy Świat 7 Osie oraz modernizacji źródła ciepła oraz ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją w oparciu o powietrzne pompy ciepła w budynku mieszkalnym ul. Nowy Świat 9 Osie.

 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] - odczyt licznika produkcji energii pomnożony przez wartość wskaźnika emisji CO2 dla energii elektrycznej - 0,812 MgCO2/MWh.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 342 970,00 zł,

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 934 305,57 zł

Dofinansowanie z EFRR w kwocie 457 529,44 zł,

Środki własne w kwocie  885 440,56 zł

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu informuje, że w dniach od 02.02.2019r. do 06.02.2019r. odbędzie się odczyt wodomierzy. Prosimy o umożliwienie odczytu.

 

pdf3 Terminy odczytów

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana III Sobieskiego 6 w Świeciu w oparciu o art. 21 ust.1 oraz art.30 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1892) zwołuje na dzień 20 marca 2018 r. o godz.  1830 (wtorek) zebranie członków Wspólnoty Mieszkaniowej, które odbędzie się  w Spółdzielczym Ośrodku Kultury SOK „Stokrotka” przy ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 15 w Świeciu.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana III Sobieskiego 4 w Świeciu w oparciu o art. 21 ust.1 oraz art.30 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1892) zwołuje na dzień 20 marca 2018 r. o godz.  1700 (wtorek) zebranie członków Wspólnoty Mieszkaniowej, które odbędzie się  w Spółdzielczym Ośrodku Kultury SOK „Stokrotka” przy ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 15 w Świeciu.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wł. Jagiełły 2 w Świeciu w oparciu o art. 21 ust.1 oraz art.30 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1892) zwołuje na dzień 14 marca 2018 r. o godz.  1800 (środa) zebranie członków Wspólnoty Mieszkaniowej, które odbędzie się  w Spółdzielczym Ośrodku Kultury SOK „Stokrotka” przy ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 15 w Świeciu.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.