baner

Warto wiedzieć

segregacja odpady 0

 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu nr 156/16 z dnia 30.06.2016 r. rodzinom wielodzietnym przysługuje ulga w opłacie za śmieci.

 

 

 

Użytkowanie lokmoney gold coins financealu wiąże się nierozłącznie z koniecznością ponoszenia opłat z tego tytułu. Co zrobić jednak, gdy zbliża się termin płatności, a nam brakuje funduszy na regulacje zobowiązań? Celem tego artykułu będzie udzielenie odpowiedzi na to pytanie oraz przybliżenie zasad windykacji należności.

 

 

 licznik

 

Osoby w trudnej sytuacji materialnej, otrzymujące już dodatek mieszkaniowy, mogą starać się o pomoc na opłatę rachunku za prąd. Wysokość takiej dopłaty zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym.

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne prawo do dodatku energetycznego przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu. Odbiorca wrażliwy to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Odbiorca musi zamieszkiwać w miejscu odbioru energii elektrycznej.

 

Ile wynosi dodatek energetyczny?

 dodatki2

 

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę i ma na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. 

 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodu.
Jeżeli zostaną spełnione wszystkie kryteria ustawy o dodatkach mieszkaniowych wówczas organ gminy wydaje decyzję administracyjną przyznającą dofinansowanie na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

 

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.