baner

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul.Bolesława Prusa 1,86-100 Świecie
ogłasza ustny II przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności dwupokojowego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 67/9 w Świeciu. 

1/Przetarg dotyczy mieszkania o pow. 47,00 m2 cena wywoławcza 109 000,00 zł brutto.
2/Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 900,00 zł.
Wadium zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej w przetargu wartości lokalu (ceny).Pozostała część wartości lokalu powinna zostać wpłacona w terminie 90 dni od dnia przetargu, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przeniesienia własności
3/Przetarg odbędzie się 27.08.2012 r.o godz. 10,00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. B.Prusa 1 w Świeciu.
4/Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu w PKO BP SA nr 44 1020 5040 0000 6702 0023 1829  do dnia 27.08.2012 r. do godz.9,00
5/Więcej informacji o warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej oraz pod nr tel. 52 33 11909.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.