baner

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. Bolesława Prusa 1, 86-100 Świecie

zaprasza do udziału w  ustnym przetargu nieograniczonym dotyczącym najmu lokalu użytkowego w pawilonie

handlowo-usługowym przy ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 15

w Świeciu.

 

1) Przetarg dotyczy wynajmu lokalu użytkowego o pow. 148,30 m2 - znajdującego się na parterze w pawilonie handlowo-usługowym.

 

2) Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 10,00 zł/m2 netto. W cenie najmu nie uwzględniono opłat niezależnych od Spółdzielni (energia elektryczna,  woda, ogrzewanie ).

 

3) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 zł.
Wadium zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej.

 

4) Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu na rachunek bankowy PKO BP SA nr 44 1020 5040 0000 6702 0023 1829 do dnia poprzedzającego tj. do dnia 16 lipca 2018r. do godz. 1500.

 

5) Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu przy ul. B. Prusa 1 w dniu 17 lipca 2018 r. o godz. 1030.

 

6) Wymaga się prowadzenia działalności odmiennej od już istniejącej działalności w tym pawilonie (zapis dotyczy prowadzenia siłowni i klubu fitness).

 

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

8) Informacji o warunkach przetargu udziela dział GZM tel. 52 33 11 909 w dni powszednie w godz. 8-15.

      

Postępowanie o przetargu prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem wyłonienia nabywcy odrębnej własności lokalu oraz najemcy lokalu” – www.smswiecie.pl -zakładka ”Akty prawne - akty prawne i regulaminy”.

 

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.