baner

segregacja odpady 0

 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu nr 156/16 z dnia 30.06.2016 r. rodzinom wielodzietnym przysługuje ulga w opłacie za śmieci.

 

 

 

Dotyczy ona rodzin, spełniających wymogi ustawy o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 785), gdzie liczba dzieci jest większa niż 2. Ulga przysługuje w wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za trzecie i kolejne dziecko w rodzinie. Wymogiem jej uzyskania nie jest posiadanie Karty Dużej Rodziny, a jedynie spełnienie warunków do jej otrzymania. W przypadku posiadania wyżej wymienionych uprawnień prosimy o kontakt ze Spółdzielnią Mieszkaniową w celu obniżenia miesięcznego naliczenia.