baner

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wyszyńskiego 7 w Świeciu w oparciu o art. 21 ust.1 oraz art.30 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z 2001 r.) zwołuje na dzień 18 marca 2014 r. o godz.  16.00 (wtorek) zebranie członków Wspólnoty Mieszkaniowej, które odbędzie się  w suszarni budynku przy ul. Wyszyńskiego 7.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2013.
 5. Ocena pracy Zarządu, dyskusja
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.
 7. Omówienie założeń do planu finansowo-gospodarczego na rok 2014 i podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną na rok 2014 r.
 9. Podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z zysku z lat ubiegłych w kwocie 13 624,57 zł na konto f. remontowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej w kwocie: 6 114,68 zł na poczet przyszłych wydatków gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
 11. Podjecie uchwały w sprawie naliczania odsetek za zwłokę za nieterminowe wpłaty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie montażu nowych podzielników elektronicznych z odczytem radiowym przez firmę TECHEM Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. oddz. Łódź.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie modernizacji instalacji domofonowej.
 14. Wolne głosy i wnioski
 15. Zakończenie zebrania

Prosimy o przybycie na zebranie lub udzielenie pełnomocnictwa.
Serdecznie zapraszamy.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.