baner

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wyszyńskiego 7 w Świeciu w oparciu o art. 21 ust.1 oraz art.30 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U.  2015 r. poz. 1892) zwołuje na dzień 15 marca 2018 r. o godz.  1700 (czwartek) zebranie członków Wspólnoty Mieszkaniowej, które odbędzie się  w suszarni budynku przy ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 7.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2017

5. Ocena pracy Zarządu, dyskusja

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  sprawozdania z działalności za rok 2017 oraz udzielenia absolutorium

7. Omówienie założeń do planu finansowo-gospodarczego na rok 2018 i podjęcie uchwały

8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) na poczet przyszłych wydatków gospodarki zasobami mieszkaniowymi

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu Wspólnoty

10. Wolne głosy i wnioski

11. Zakończenie zebrania

Prosimy o przybycie na zebranie lub udzielenie pełnomocnictwa. Link do druku pełnomocnictwa w wersji pdf znajduje się poniżej.

Serdecznie zapraszamy.

Pełnomocnictwo 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.