baner

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Paderewskiego 8G w Świeciu w oparciu o art. 21 ust.1 oraz art.30 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1892) zwołuje na dzień 13 marca 2018 r. o godz.  1700 (wtorek) zebranie członków Wspólnoty Mieszkaniowej, które odbędzie się  w suszarni budynku przy ul. Paderewskiego 8G.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2017.
  5. Ocena pracy Zarządu, dyskusja
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2017 rok oraz udzielenia absolutorium.
  7. Omówienie założeń do planu finansowo-gospodarczego na rok 2018 i podjęcie uchwały.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenie wyniku finansowego (nadwyżki) na poczet przyszłych wydatków gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zakończenie zebrania.


Prosimy o przybycie na zebranie lub udzielenie pełnomocnictwa. Link do druku pełnomocnictwa w wersji pdf znajduje się poniżej.

Serdecznie zapraszamy.

Pełnomocnictwo 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.