baner

wz zdj1Artykuł jest podsumowaniem wydarzeń, które miały miejsce podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu, które odbyło się w dniach od 24 do 26 czerwca 2014 roku.


Jeżeli chodzi o frekwencję podczas Walnego Zgromadzenia to
na 2488 osób uprawnionych wzięło udział 202 członków, czyli 8,12%.


Od kilkunastu dni w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu działa również nowa Rada Nadzorcza. Została ona wybrana podczas wspomnianego wcześniej Walnego Zgromadzenia. Niniejszym chcemy serdecznie podziękować dotychczasowym członkom Rady Nadzorczej za ich 3 letni trud i pracę włożoną w rozwój Spółdzielni Mieszkaniowej. Skład nowej Rady Nadzorczej mogą Państwo sprawdzić na stronie: Skład Rady Nadzorczej

 

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia podjęto szereg uchwał dotyczących bieżącej i przyszłej działalności spółdzielni. Ważną decyzją było uchwalenie uaktualnionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego do Strategii Rozwoju Spółdzielni Mieszkaniowej oraz przeznaczenie nadwyżki bilansowej na przyspieszenie programu remontu klatek schodowych i po raz pierwszy - dofinansowanie działalności SOK Stokrotka. W dniu 30.06.2014 zebrało się Kolegium autoryzując podjęte uchwały. Komplet dokumentacji został złożony do KRS w celu dokonania wpisu w rejestrze.


Podczas obrad Walnego Zgromadzenia głos zabrał także Pan Tadeusz Pogoda - Burmistrz Miasta Świecie. W swoim przemówieniu podkreślił jak ważną funkcję pełni Spółdzielnia Mieszkaniowa dla całej społeczności, troszcząc się o lepszy wizerunek miasta oraz o poprawę jakości życia mieszkańców.
wz zdj4

Ważnym przedsięwzięciem w opinii Pana Burmistrza jest projekt termomodernizacji, który powoli dobiega końca. Efekty tych prac to nie tylko wyraźna poprawa wyglądu terenów i budynków w Naszym mieście, które każdy mieszkaniec, ale również i osoby przyjezdne mogą dostrzec, to także wymierne korzyści ekonomiczne. Ten drugi efekt jest szczególnie ważny dla mieszkańców, gdyż docieplenie budynków pozwala na obniżenie kosztów ogrzewania.

wz zdj5Na koniec swojego przemówienia życzył organom Spółdzielni kolejnych udanych decyzji w podejmowanych działaniach, które będą korzystnie wpływały dla Spółdzielni, jak i również dla jej mieszkańców.

Serdecznie dziękujemy Naszym mieszkańcom za czynny udział w Walnym Zgromadzeniu oraz za udział w wyborach do Rady Nadzorczej.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.